• محصول
زیکلاس مد

محصولات › اندازه گیری › ترازو 

ترازو


کد محصول: ZYKDS02

 • مجهز به سیستم سنسور اندازه گیری بسیار دقیق 
 • صفحه شیشه ای حرارتی 8 میلیمتری محافظ برای استحکام بیشتر
قیمت: ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: ZYKDS03

 • مجهز به سیستم سنسور اندازه گیری بسیار دقیق 
 • صفحه شیشه ای حرارتی 6 میلیمتری محافظ برای استحکام بیشتر
قیمت: ۳٬۲۴۷٬۰۰۰ ریال

کد محصول: ZYKDS04

 • مجهز به سیستم سنسور اندازه گیری بسیار دقیق 
 • صفحه شیشه ای حرارتی محافظ برای استحکام بیشتر
قیمت: ۳٬۳۸۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: ZYKDS05

 • ظرفیت: 20 کیلوگرم 
 • دقت  اندازه گیری: 5گرم
قیمت: ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: ZYKMS01

 • ظرفیت: 160 کیلوگرم (350 پوند)
 • دقت اندازه گیری: 1 کیلوگرم (2 پوند)
قیمت: ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: ZYKMS02

 • ظرفیت: 160 کیلوگرم (350 پوند)
 • دقت  اندازه گیری: 1 کیلوگرم (2 پوند)
قیمت: ۴٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: ZYKMS03

 • ظرفیت: 180 کیلوگرم (396 پوند)
 • دقت اندازه گیری: 1 کیلوگرم(2 پوند)
قیمت: ۲٬۸۹۳٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
ترازوی دیجیتالی ZYKDS01

کد محصول: ZYKDS01

 • مجهز به سیستم سنسور اندازه گیری بسیار دقیق 
 • صفحه شیشه ای حرارتی 8 میلیمتری محافظ برای استحکام بیشتر