• محصول
زیکلاس مد

محصولات › توانبخشی › رولیتر 

رولیتر


موجود نیست
رولیتر آلومینیومی تاشو (همراه جای پا و دسته تکیه گاه)

  • به همراه سبد دسته دار با قابلیت جایگیری در جلو و یا زیر صندلی
  • دارای تشکچه تعبیه شده برای تکیه دادن به هنگام استراحت
موجود نیست
رولیتر آلومینیومی تاشو (واکر چهار چرخ سبد دار)

  • به همراه سبد دسته دار با قابلیت جایگیری در جلو و یا زیر صندلی
  • دارای تشکچه تعبیه شده برای تکیه دادن به هنگام استراحت