• محصول
شرکت راز طب امیر

محصولات › توانبخشی › توالت فرنگی 

توالت فرنگی


توانبخشی › توالت فرنگی

کد محصول: HY6530

  • بسیار راحت و مناسب برای سالمندان و معلولین جسمی
  • بدنه استیل برای دوام بیشتر

کد محصول: HY6531

  • بسیار راحت و بادوام
  • بدنه استیل 

کد محصول: HY6536

  • راحت و بادوام
  • قابلیت حمل آسان