• محصول
زیکلاس مد

محصولات › توانبخشی › واکر ها 

واکر ها


موجود نیست
واکر تاشو آلمینیومی-دوچرخ

  • وسیله کمک حرکتی معلولین
  • قالب آلومینیومی سبک 
موجود نیست
واکر تاشو آلمینیومی-ساده

  • وسیله کمک حرکتی معلولین
  • قالب آلومینیومی سبک