• محصول
شرکت راز طب امیر

محصولات › اندازه گیری › دستگاه قند خون 

دستگاه قند خون


اندازه گیری › دستگاه قند خون

کد محصول: TD-4267

  • بسته نوار 50 تایی به همراه هر دستگاه
  • روشن شدن دستگاه به محض وارد نمودن نوار

  • یکبار مصرف
  • استریل و بسیار ظریف G30

  • استریل  و یکبار مصرف
  • دارای سوزن بسیار ظریف با روکش سیلیکون