• محصول
شرکت راز طب امیر

محصولات › اندازه گیری › دستگاه تب سنج 

دستگاه تب سنج


اندازه گیری › دستگاه تب سنج

  • مناسب برای تمام سنین 
  • در دو نوع منعطف و ساده 

  • مناسب برای کودکان در تمام سنین
  • سری نرم، راحت و انعطاف پذیر

کد محصول: TH-1091

  • تکنولوژی اندازه گیری با مادون قرمز
  • اندازه گیری تب از طریق گوش و پیشانی

کد محصول: TH-2061

  • تکنولوژی اندازه گیری با مادون قرمز
  • اندازه گیری تب از طریق گوش و پیشانی با گزارش صوتی